Teikiame kvalifikuoto ir nekvalifikuoto personalo paieškos ir atrankos paslaugas. Teikiame kokybišką darbuotojų atranką efektyviam reikiamos komandos formavimui.

  • Darbo pasiūlymo paruošimas ir viešinimas
  • Pirminiai pokalbiai su kandidatais telefonu, įvertinant motyvaciją bei atitikimą reikalavimams
  • Atrinktų kandidatų pokalbio organizavimas ir profesinių kompetencijų patikrinimas
  • Dalyvavimas pokalbyje su darbdaviu (pagal poreikį)
  • Įdarbinimo dokumentų parengimas